INFORMACIJE

Tvornica furnira PALAVRA d.o.o. Gladnik - Travnik
Nova Bila bb | 72276 Nova Bila | Travnik | Bosna i Hercegovina
PDV Broj: 236113330005 | ID Broj: 4236113330005


RAČUNOVODSTVO I OPERATIVA
Telefon: +387 30 707 513 | Fax: +387 30 707 715

KOMERCIJALA PRODAJE
Telefon: +387 30 707 514 (Slađana Lekić i Sanja Lauš)
Fax: +387 30 707 715

KOMERCIJALA NABAVE
Telefon: +387 30 707 513
Mobitel: 063 364 868 (Ivo Kolenda), komercijalist za nabavku sirovine
Mobitel: 063 335 155 (Anto Šapina): repromaterijal

Žiro računi:
Raiffeisen Bank dd Sarajevo: 1610 7000 0666 0093
BBI Banka: 1414 3653 2000 5930
UNION Banka: 1020 1000 0005 0749
 

Javite nam se